Teka-Teki #026 – Send More Money

Suatu teka-teki dimana digit dalam persamaan matematika, seperti penjumlahan, diganti dengan huruf disebut dengan cryptarithm. Apabila huruf-huruf tersebut membentuk kata-kata yang sesuai dengan bahasa sehari-hari, maka disebut dengan alphametic. Teka-teki jenis ini yang paling terkenal dipublikasikan oleh ahli teka-teki Inggris bernama H. E. Dudeney (1857-1930).

Ini salah satu contoh teka-tekinya.

Tugas Anda adalah mengganti masing-masing huruf dengan digit 0-9 sehingga didapatkan nilai penjumlahan yang benar. Ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan teka-teki di atas, yaitu:

  1. Masing-masing huruf bersifat unik, artinya satu huruf mewakili satu digit antara 0-9 dan tidak ada huruf yang mewakili digit yang sama.
  2. Digit 0 tidak boleh digunakan sebagai digit paling kiri dalam suatu bilangan.

Dapatkah Anda menyelesaikan teka-teki di atas? ๐Ÿ˜€

Leave comment

%d bloggers like this: